Parafia pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie
Kościółpod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie powstał wlatach 1991-1999.
Kamień węgielny pochodzi z bazyliki w Orvieto, słynnej z cudueucharystycznego.
Kościół pobudowano w stylu nawiązującym do neogotykunadwiślańskiego.
Wnętrze kościoła zdobią liczne witraże, przede wszystkim otematyce eucharystycznej , nawiązują do tego, że kościół jest pod wezwaniemNajświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
Przedstwiają kolejno (od lewej):
Eucharystię jako Hostię na tle krzyżaze zbożem i winogronami (darczyńcami była rodzina Kaczmarz),
kielich z Hostią ikiść winogron (dar dzieci I komunii świętej A.D. 1999),
Eucharystię pod dwiemapostaciami w rękach kapłana na tle krzyża (dar rodziny Koc),
Boga jako Alfę iOmegę – te greckie litery w otwartej księdze.
Następne witraże przedstawiają stankapłański:
Eucharystię, stułę i Pismo Święte z różańcem (ufundowany przezrodzinę Łachnowicz),
oko w trójkącie symbolizujące Boga Ojce w Trójcy Świętej  (dar Marii Dmowskiej)
i Ducha Świętego podpostacią gołębicy na tle płomieni.
Kolejny witraż upamiętnia jubileusz wejściaw trzecie tysiąclecie. Znajduje sie na nim napis: „Christus – Heri – Hodie –Semper” , czyli Chrystus – wczoraj - dziś - zawsze, „Rok jubileuszowy 2000” ijest to dar rodziny Rabczaków.
Na ostatnich witrażach po prawej stronieznajdują się litera „P” i sieć z rybą – symbole Jezusa Chrystusa (ufundowanyprzez rodzinę Kosków)
oraz symbole eucharystyczne: chleb, winogrona i świeca zHostią (dar rodziny Zybowskich).
Trójkątne witraże zdobią dwa wejścia boczne.
Pierwszy z nich – w głównej nawie po lewej stronie -  upamiętnia pontyfikat Ojca Świętego Jana PawłaII, przedstawia go na tle Bazyliki św. Piotra w Rzymie (dar rodzinyStalewskich).
Kolejny, nad wejściem do kaplicy, poświęcony jest postaci PrymasaTysiąclecia i przedstawia go na tle bydynków klasztoru jasnogórskiego, upamiętniarok 2001 jako rok kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W kaplicy maryjnej, po prawejstronie kościoła znajdują się trzy witraże dotyczące najważniejszych wydarzeńzwiązanych z Maryją. Na tych witrażach widzimy sceny Zwiastowania, Nawiedzeniaśw. Elżbiety i Narodzenia Jezusa.  
Witrażenad chórem przedstawiają płomienie krzewu, w którym Bóg ukazał się Mojżeszowi. 

Wszystkie witraże zostały zaprojektowane i wykonanew 1999 roku przez pracownię witraży państwa Godlewskich. Informacje na te
mat tej pracowni dostępne są na stronie internetowej: http://witrazegodl.prv.pl/. Więcejinformacji na temat parafii i kościoła pod wezwaniem Najświętszego Ciała i KrwiChrystusa można znaleźć pod adresem http://www.diecezja.waw.pl/ncik

Artykuł (C00028) przeczytano 5621 razy.
Copyright © 2015 by Kraina Witraży. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by ŁM Panel administracyjny